Podmienky predaja magazínu Pyré

1. Magazín Pyré si môžete objednať vyplnením objednávkového formulára. Po obdržaní vašej objednávky vám zašleme na kontaktnú emailovú adresu, ktorú ste zadali vo formulári, potvrdenie vašej objednávky. Ak si želáte zaslať faktúru aj písomne z účtovných dôvodov, je potrebné v poli na určenom na správu pre nás uviesť aj túto skutočnosť a vyplniť príslušné fakturačné údaje.

2. Magazín zasielame spravidla nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby, ak tomu nebránia mimoriadne okolnosti na našej strane.  V prípade objednávky predplatného zasielame magazín do 1 týždňa po vydaní nového čísla. 

3. Na územie Slovenskej a Českej republiky zasielame Pyré doporučenou poštou 2. triedy na poštovú adresu zadanú v objednávkovom formulári, avšak nenesieme zodpovednosť za jeho nedoručenie, ak ste tieto údaje vyplnili nesprávne. V prípade, že si zásielku neprevezmete, zašleme ju po vrátení znova. Ak sa to udeje opakovane, je potrebné uhradiť  príslušné poštovné.

4. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa a emailová  kontaktná adresa budú spracúvané výlučne na účely fakturácie a zaslania magazínu Pyré.